wyszukiwanie zaawansowane
» Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Ogólne warunki reklamacji i odstąpienia od umowy przez Klienta

 

Reklamacje

 

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona pocztą elektroniczną bądź tradycyjną na adres firmy.

2. W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji ( wraz z kopia dowodu zakupu)

3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania

4. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres: sklep@gepetto.com.pl

 

Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość:

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład

2.1.     pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 17, 05-420 Józefów;

2.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gepetto.com.pl

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty do sprzedawcy. Produkty należy zwrócić na adres: 05-420 Józefów, ul. Ogrodowa 17


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl